card
АЛБАН БУС
Сул ажлын байр

Сул ажлын байр

Сул ажлын байр

Дэлгэрэнгүй
Насан туршийн боловсролын хэлтсийн ажлын хэсэг Хан-Уул дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа

Насан туршийн боловсролын хэлтсийн ажлын хэсэг Хан-Уул дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвд ажиллалаа

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын ерөнхий газрын харьяа Насан туршийн боловсролын хэлтсийн дарга Г. Одбаатар, ахлах мэргэжилтэн С.Ундрах, мэргэжилтан Б.Батсүрэн, Л.Эрдэнэчимэг нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг удирдамжийн дагуу манай байгууллага дээр 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй