“Богцон дахь соёлын өв”

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17 дугаар хурлын шийдвэрийн дагуу “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд тус дүүргийн иргэд, хүүхэд, залуучуудад соёлын өвийн боловсрол олгох, өвийг хайрлан хамгаалах, өвийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой “Богцон дахь соёлын өв”

Төслийн хүрээнд: Хан-Уул дүүргийн 21 Ерөнхий боловсролын сургууль, 6 МСҮТ-Коллеж, 25 хорооны иргэдийн дунд “Бидний өв-манай дүүрэгт” Цахим контент, бүтээлийн уралдаан зохион байгуулагдлаа.

Уралдаанд:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ангилал:

Тэргүүн байр - Ерөнхий боловсролын 18 дугаар сургууль

Дэд байр - Ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургууль

Гутгаар байр - Ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургууль

БҮТЭЭЛЧ ангиар Ерөнхий боловсролын 118 дугаар сургууль

Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн ангилал:

Тэргүүн байр - Хүнс Технологийн Политехник коллеж

Дэд байр - Механик, тээврийн сургууль мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Гутгаар байр - Хангай мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

Иргэдийн ангилал:

Тэргүүн байр - Ц.Сүхбаатар 13 дугаар хороо

Дэд байр - Б.Гэрэлтуяа 6 дугаар хороо

Гутгаар байр - Г.Дарьбадам 25 дугаар хороо шалгарлаа.