Зөв бодол, зөв үйлдэл хайртай хүмүүсийг тань жаргалтай болгодог.