#12_сарын_сургалтын_бүртгэл_эхэллээ.

#12_сарын_сургалтын_бүртгэл_эхэллээ.‼️‼️‼️‼️‼️‼️