Харилцан_суралцья_хамтдаа_хѳгжье 

#Харилцан_суралцья_хамтдаа_хѳгжье туршлага солилцох байгууллага танилцуулах үйл ажиллагаа боллоо. Үйл ажиллагаанд #БСШУСЯ Насан туршийн боловсролыг хариуцсан мэргэжилтэн Л.Отгонсүрэн, Нийслэлийн дүүргүүдийн НТБТ-ийн захирлуудын тѳлѳѳлѳл хүрэлцэн ирж ХУД-ийн-ийн АБНТБТөвийн сургалт үйл ажиллагаа хүний нѳѳц бодлого авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээтэй танилцаж цаашид хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцлоо.