Явуулийн нэг цэгийн үйлчилгээ явагдаж байна.

Явуулийн нэг цэгийн үйлчилгээ явагдаж байна.
Нийслэлийн 380 жилийн ойн хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх Хан-Уул дүүргийн явуулийн нэг цэгийн үйлчилгээ 12, 13. 14 дүгээр хороодод амжилттай явагдаж байна. Иргэд та бүхэн өөрт хэрэгцээтэй төрийн үйлчилгээг төвлөрсөн цэгээс хурдан шуурхай аваарай.