НОМЫН ЦАГААН БУЯН ДЭЛГЭРЭХ БОЛТУГАЙ

Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн Номын сангийн үйл ажиллагааны хүрээг тэлж, сурагчдын бүтээлч чадварыг хөгжүүлэх, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шинэ ном, зохиолын номйн фондын баяжуулах зорилгоор 
Г. Гантулга даргатай ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН “ХЭРЭГЛЭГДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ-10”-ын хамт олонтой хамтран “Номын хишиг” аяныг 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-аас 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хооронд “нэг хүн гурван ном” уриан доор амжилттай зохион байгууллаа. Тус төвийн хамт олон 5 дугаар сарын 20-ны өдөр Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн номын сангийн үйл ажиллагааг дэмжиж 200 гаруй уран зохиолын бидэнд нэн шаардлагатай номыг хандивлалаа. 
Ном хандивласан Г. Гантулга даргатай ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН “ХЭРЭГЛЭГДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВ-10”-ын хамт олонд талархал илэрхийлье.

НОМЫН ЦАГААН БУЯН ДЭЛГЭРЭХ БОЛТУГАЙ