5-Р САРЫН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

5-Р САРЫН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
Та бүртгүүлхээр ирэхдээ
        1. Хорооны тодорхойлолт
        2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
        3. 2 хувь цээж зурагтай ирээд бүртгүүлээрэй