МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦЛОО