“ХААЛГАА НЭЭ АЯН”-НЫ ХҮРЭЭНД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХИЙЖ БҮТЭЭЖ БУЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ОЛОН НИЙТЭД СУРТАЛЧИЛЖ БАЙНА.