ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ ДЭЭР НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАРЫН УЛСЫН УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

3 дугаар шатанд аймаг, дүүргээс шалгарсан Насан туршийн боловсролын багш нар 2021 оны 11 сарын 30-наас 12 сарын 02-ны өдрүүдэд мэдлэг ур чадвараараа өрсөлдөн, насанд хүрэгчдийн боловсрол ангилалд 18 багш, боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн ангилалд 15 багш мэдүүлгээ өгч, оролцлоо.