ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ ЦАХИМ СУРГАЛТ 3  “ГЭР БҮЛ ОЙР ДОТНЫ ХҮМҮҮҮСИЙНХЭЭ НЭРИЙГ ХЭЛЖ СУРАХ”