ТАНХИМ БОЛОН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Хамтран ажилласан албан байгууллага, иргэдэд талархал илэрхийлье