card

Өргөдөл, гомдол

 

Архив, бичиг хэргийг ажилтан

Осоржамаа овогтой Мягмарсүрэн

Утас: 88061801

Gmail хаяг: miigmiig56@gmai.com 

Ажиллах журам 

  • Санал хүсэлт өргөдөл гомдлыг өөрийн биеэр, бичгээр, цахимаар хүлээн авна. 
  • Иргэний хүсэлтийг өдөрт нь эсвэл 7 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. 

 
 

Сургалтын менежер

Чанцал овогтой Гантуяа

Утас: 88222202

Gmail хаяг: chgantuya1@gmail.com 

Ажиллах журам 

  • Санал хүсэлт өргөдөл гомдлыг өөрийн биеэр, бичгээр, цахимаар хүлээн авна. 
  • Иргэний хүсэлтийг өдөрт нь эсвэл 7 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. 

Шийдвэрлэлтийн мэдээ

Шийдвэрлэлтийн мэдээ