card

Ажлын байрны чиг үүрэг

Хүний нөөцийг чадавхжуулах үйл ажиллагаа