card

Ажлын байрны чиг үүрэг

2021 онд 11 сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа14 удаа зарлан 8 /сэтгэл судлаач нийгмийн ажилтан хавсран гүйцэтгэж байгаа/ албан хаагчийг сонгон шалгаруулалтаар авсан байна. Сул орон тоо зарлагдсан боловч шалгаруулалтад оролцох албан хаагч бүртгэгдээгүй улмаас сонгон шалгаруулалт явагдаагүй 1 орон тоо байна.

 

Сул орон тооны зар тавигдсан ажлын байр

Орсон албан хаагч

Захирлын тушаалын дугаар огноо

1

Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш

Г.Саруул

Б\02 2021.04.01-с

2

Архив бичиг хэргийн ажилтан

О.Мягмарсүрэн

 Б\43 2021.11.18

3

Оёдол эсгүүрийн багш

А.Балжмаа

Б\24 2021.09.03

4

Нийгмийн ажилтан

А.Отгонзаяа

Б\38 2021.11.08

5

Сэтгэл судлаач

6

Амьдрах ухаан санхүүгийн боловсролын багш

А.Болормаа

Б\08 2021.04.01

7

Нярав

Б.Орхон

Б\37 2021.09.01

8

Бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээний багш

Ц.Дуламсүрэн

Б\22 2021.09.01

9

Үсчний багш

Л.Ганчимэг

Б\32 2021.09.01

10

Үйлчлэгч

Магнайбаяр

Б\30 2021.10.01

11

Мэдээлэл зүйн багш

 

 

Ажлын байрны чиг үүрэг

2022 онд 10 сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа 5 удаа зарлан 8 / Архив бичиг хэрэг, Нярав хавсран гүйцэтгэж байгаа/ албан хаагчийг сонгон шалгаруулалтаар авсан байна. Сул орон тоо зарлагдсан боловч шалгаруулалтад оролцох албан хаагч бүртгэгдээгүй улмаас сонгон шалгаруулалт явагдаагүй 2 орон тоо байна.