card

Худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдал

2021 онд хийгдсэн худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл

2021 оны 09 сарын 09-нд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр "Ажил мэргэжилийн чиг баримжаа олгох танхим"д 18 нэр төрлийн, 45ширхэг, 18,993,870 төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийгдэв.

2021 онд хийгдсэн худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Блокын гарчиг / img

Худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдал 2022