card

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17 дугаар хурлын шийдвэрийн дагуу “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд тус дүүргийн иргэд, хүүхэд, залуучуудад соёлын өвийн боловсрол олгох, өвийг хайрлан хамгаалах, өвийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой “Богцон дахь соёлын өв”

Төслийн хоёрдугаар үе шат: Хан-Уул дүүргийн Төрийн өмчийн Ерөнхий боловсролын сургууль, МСҮТ-ийн нийт 30 нийгмийн ажилтанд төслийг танилцуулах, хамтран ажиллах сургалтыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад хамрагдсан нийгмийн ажилтнууд болон хамтран ажилласан Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтэст талархал илэрхийлье.

Сургалт