Манай хамт олон

ХУД-ИЙН АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН

ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 1997 оны 116 дугаар тогтоол, Нийслэлийн засаг даргын 1998 оны 03 дугаар сарын 03 өдрийн А/40 тоот захирамж, Дүүргийн засаг даргын  1998 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн 206 тоот захирамжаар Гэгээрэл хөгжлийн төв нэртэйгээр байгуулагдсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/1102 тоот захирамжаар Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв нэртэйгээр 20 дахь жилдээ  үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

 

Байгууллагын бүтэц

Мэдээ