Байгууллагын стратеги зорилго

Байгууллагын стратеги зорилго

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН, НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН БОЛОВСРОЛЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТ

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН, НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН БОЛОВСРОЛЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТ

+

  ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН, НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН БОЛОВСРОЛЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТ 

Зорилт 1. Бичиг үсэг үл мэдэгч, шинээр тайлагдсан хүмүүст зориулсан боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

2017-2018 оны хичээлийн жилд 5, 6, 7, 8, 10-р ангиас завсардсан дүйцсэн хөтөлбөрийн ангид 48-н суралцагч, бичиг үсэг үл мэдэгч 19 иргэнийг  хамруулан суралцуулсан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/47382749_2254231174854061_1840761315925164032_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=1bc6a83089ac3fac08efc01830fb42b6&oe=5C6A0B34https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/47373351_361715647968836_5882021814258892800_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=adf2714cf3f60b6cd647f5944659c4f0&oe=5CABE87C

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/47261122_2197455770372136_1856136036124459008_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=b101024c28e8f48ab1bfd6a639834f58&oe=5CA9A765https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/47378581_2199436046965848_1616969717094809600_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=42aa933d0f159fd36cebd3ee1b1ff259&oe=5CA8D38A

 

 

 

 

Зорилт 2: Сургуулийн гадна буй хүүхэд, залуус  боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэх

 ХУД-ийн 16 хороотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажилласнаар судалгааг үндэслэн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг зохион байгуулж байна.Цэргийн штабтай хамтран цэргийн насны 8 , сургуульд суралцаагүй 11 бичиг, үсэггүй иргэнийг илрүүлж сургалтанд хамруулан бичиг үсгийн боловсрол эзэмшүүлсэн.

ШУТИС.Мех.ТС.МСҮТ-тэй хамтран оюутан залуусын бүтээлч сэтгэлгээ, оролцоог нэмэгдүүлэх, архи, тамхи, мансууруулах бодис, цахим хэрэглээний хор нөлөөг таниулж, хорт зуршлаас ангид байлгах зорилгоор Мех.ТС-ийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 1,2 дугаар дамжааны 276 оюутанд “Хорт зуршлаас татгалзъя!” сэдэвт өртөөчилсөн сургалт зохион байгуулж,  Архи, түүний хор нөлөө,  Тамхи түүний хор нөлөө, Мансууруулах бодис түүний хор нөлөө, - Цахим хэрэглээ түүний хор нөлөө сэдвүүдээр мэдээлэл өгч, хамтран хэлэлцэж, урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг тодорхойлсон билээ. Сургалтын дараа оюутан залуусын дунд Хол байя! Хэрэглэхгүй байя! Хордохгүй байя! Хордуулахгүй байя! гэсэн уриатай "ХХХХ" уралдаант тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Эко дүүрэг-ногоон хөгжил” зорилт, “Тохижилт, үйлчилгээг сайжруулах жил” болгон зарласан билээ. Дүүргийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, “АДРА” ОУБайгууллага, 5,6 хороодтой хамтран “1м2 эко аян”-ыг 03 дугаар сарын 19-нөөс 09 дүгээр сарын 10-ны хооронд зохион байгуулж байна.  “1м2 эко аян”-ны зорилго нь байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг бүх нийтэд үе шаттайгаар эзэмшүүлэн, цэвэр аюулгүй орчныг бүрдүүлэн, туршлагыг түгээхэд хариуцсан 5,6 хорооны 20 өрхийг сонгон авсан  сургалтаар 1м2 тайлбайг хэрхэн бэлтгэх, хөрс, бордоог зөв тааруулах, үр үрсэлгээ бэлтгэх арга зүйн зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн өргөст хэмх, хулуу, броккли, чинжүү, гоньд, бууцай, салат, эрдэнэшиш, улаан лооль, тарвасны үрсийг тараан өгсөн. Үр дүнд 1м2 талбайд өөрсдийн дуртай нарийн ногоо, цэцэгт ургамлыг сонгон тарих боломжтой болсон.    Аянд хамрагдаж буй 20 өрхийг тус төвийн багш нар хариуцан авч цаашид өмнөх, дараах зургийг харьцуулан 4 сарын хугацаанд хяналтын дэвтэр хөтлөн хамтран ажиллаж үр дүнгээ тооцож ажилласан. 

Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллагын  орон нутгийн хөжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Үе тэнгийхний дарамтыг илрүүлэх” зорилготой 40 асуумжтай тестийг 196 сургач, багш ажилтан, эцэг эхээс  судалгааг авсан. Авсан судалгаанд үндэслэн үе тэнгийхний дарамтыг бууруулахад сургалт, олон нийтэд нөлөөллийн ажлыг явуулах бодит хэрэгцээ шаардлага байгааг илэрхийлж байна. Үр дүнд: Сургалтаар хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн засаглалыг хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр болно.

Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв нь амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээнд 18-35 насны залууст амьдрах ухаан, эрүүл мэндийн боловсрол олгох “Амьдрах ухаан ба залуусын оролцоо” сэдэвт ярилцлагыг Орхон их сургуулийн 65 оюутан залуусын дунд зохион байгуулав. “Амьдрах ухааны боловсролын талаар бидний ойлголт” “Амьдрах ухаан ба залуусын оролцоо” “Цаашид...” гэсэн үндсэн гурван хэсгээс бүрдэж ярилцлагын явцад оюутан залуус үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, цаашид өдөр тутмын амьдрал болоод сургууль, ажлын орчинд хэрхэн өөрийн амьдрах ухааны чадвараа хөгжүүлэхэд суралцлаа.

Зорилт 3: Насанд хүрэгчдийн сурах, амьдрах хэрэгцээнд тохирсон тасралтгүй боловсролын үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх

Албан бус-Насан туршийн боловсролын үйл ажиллагааны чиглэлүүд

2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛАЖИЛЛАГАА

ТӨЛӨВЛӨГДСӨН

БИЕЛЭСЭН

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ

1

Амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээ:
Санхүүгийн боловсрол олгох

Бага төсвөөр өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх

1.1 Санхүүгийн боловсрол олгох сургалт

1000

1011

100%

1.2  Олон нийтрүү чиглэсэн үйл ажиллагаа

80

252

100%

1.3 Зүү ороосон даалингийн сургалт

20

27

100%

1.4 Декупаж урлал

45

50

100%

1.5 Гэрийн нөхцөлд саван хийх арга

45

50

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

1190

1390

100%

2

Амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээ:
Экологийн боловсрол олгох

1.1 Тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалт

1000

1007

100%

1.2 Олон нийтрүү чиглэсэн үйл ажиллагаа

80

169

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

1080

1176

100%

3

Гэр бүлийн боловсролын агуулгын хүрээ:

Гэр бүлийн боловсрол олгох

1.1 Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт

3000

3427

100%

1.2  Англи хэлний сургалт

135

578

100%

1.3 Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалт

200

272

100%

1.4 Олон нийтрүү чиглэсэн үйл ажиллагаа

80

265

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

3415

4542

100%

4

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэл

1.1 Оёдол, эсгүүрийн сургалт

90

135

100%

1.2 Үсчин, гоо сайхны мэргэжлийн сургалт

90

68

75.5%

1.3 Компьютерийн сургалт

130

135

100%

1.4 Олон нийтрүү чиглэсэн  үйл ажиллагаа

80

694

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

390

1032

100%

5

Иргэний боловсролын агуулгын хүрээ:

Ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрол олгох

1.1 Ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрол олгох сургалт

1000

1142

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

1000

1142

100%

6

 

Иргэний боловсролын агуулгын хүрээ:

Иргэний боловсрол олгох

1.1 Иргэний боловсрол олгох сургалт

1500

1560

100%

1.2  Олон нийтрүү чиглэсэн  үйл ажиллагаа

80

85

100

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

1580

1645

100%

7

Иргэний  боловсролын агуулгын хүрээ:
Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?

1.1 Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ? сургалт

500

512

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

500

512

100%

ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭНД НИЙТ

3080

3299

100%

8

Залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр:
Дугуйлан

1.1 Хөгжмийн дугуйлан

75

79

100%

1.2 Шатрын дугуйлан

10

10

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

85

89

100%

9

Бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээ:

1.1 Танхимын үйлчилгээ

530

542

100%

1.2 Зөөврийн үйлчилгээ

1085

1100

100%

1.3 Явуулын үйлчилгээ

90

184

100%

1.4 Олон нийтрүү чиглэсэн үйл ажиллагаа

240

240

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

1945

2066

100%

10

Боловсрол нөхөн олгох үйлчилгээ:

1.1 Дүйцсэн хөтөлбөрийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох сургалт

 

48

100%

1.2 Бичиг үсэггүй иргэдийн судалгаа авч сургалт зохион байгуулах

19

19

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

31

67

100%

11

Хууль эрх зүйн боловсролын агуулгын хүрээ:

Хууль эрх зүй

1.1 Хууль эрх зүйн боловсрол олгох сургалт

1500

1807

100%

1.2 Олон нийтрүү чиглэсэн үйл ажиллагаа

120

133

100%

Нийт үйлчлэх хүний тоо

1620

1940

100%

12

Хууль эрх зүйн боловсролын агуулгын хүрээ:

Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай ойлголт

1.1 "Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь"  сургалт

1500

1509

100%

Нийт үйлчлэх хүний тоо

1500

1509

100%

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭНД НИЙТ

3120

3449

100%

13

Амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээ:
Амьдрах ухааны боловсрол олгох

1.1 Үндсэн сургалт

3000

3393

100%

1.2 Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сургалт

500

715

100%

1.3 Хорт зуршил түүний хор нөлөөлөл сургалт

1000

2179

100%

1.3 Олон нийтрүү чиглэсэн  үйл ажиллагаа

240

489

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

4740

6776

100%

АМЬДРАХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭНД НИЙТ

4740

6776

100%

14

Гоо зүй- мэдрэмжийн боловсролын хүрээнд:
Гоо зүй- мэдрэмжийн боловсрол олгох

1.1 Гоо зүй-мэдрэмжийн боловсрол олгох сургалт

3000

3747

100%

1.2 Олон нийтрүү чиглэсэн  үйл ажиллагаа

240

480

100%

НИЙТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮНИЙ ТОО

3240

4227

100%

15

Амьдрах ухааны боловсролын агуулгын хүрээ:

  • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
  • солонгос хэлний мэдлэг олгох

1.1 Сэтгэл зүйчийн сургалт

500

711

100%

1.2 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө

50

98

100%

1.3 Солонгос хэлний сургалт

20

22

100%

БАЙГУУЛЛАГА СУРТАЛЧИЛСАН БАЙДАЛ: 2 УДАА 870 ИРГЭН

 

СУРГАЛТАНД:1960 УДАА 28944 ИРГЭН

 

ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД: 18 УДАА 2552 ИРГЭН

 

2018 ОНД 29 АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД 23000  ХҮНД ХҮРЧ ҮЙЛЧЛЭХЭЭС 28944  ИРГЭНД ҮЙЛЧЛЭН ХЭРЭГЖИЛТ 100.0%-ТАЙ БАЙНА.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. АМЬДРАХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Гэр бүлийн боловсрол

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/46508160_117030645916795_3916372766445535232_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=642dbe7f97a051c2a2af43971beb0246&oe=5CAC3571

 

  1. Хууль эрх зүйн боловсрол

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47445593_335232607123841_7246152308491288576_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=929986e8a82986e9440427f4096e81ff&oe=5CA2144Fhttps://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47351304_361932384560897_5391995483491139584_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=bbfb1b3c5abd9b18cd1a149e7ddf92f9&oe=5C6DFF7Dhttps://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47488922_1401305720005403_1246700028160901120_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=c97975a48a269af211872d7712f7d2c6&oe=5C6CB8CDhttps://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47237294_2254778711420138_5932177445909168128_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=153a86a22a82fe3532f9f938e4f5b297&oe=5C9ED92A

 

  1. https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/31150254_1733848220009561_5335272000736722944_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8f2d80923c96a2482084c5233717eda3&oe=5BB6F2BBБие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээ

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/32762351_1756842924376757_4789576077699710976_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f217935cbb699f6d454b9d65871bf891&oe=5BBB0B78https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/32739767_1756843024376747_7137830218219126784_n.jpg?_nc_cat=0&oh=220645a719872ed7451508704afd5791&oe=5BBE8694     

          

 

 

 

 

 

5. Гоо зүй-мэдрэмжийн боловсрол

                     

  6. ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛ

                             

                         

 

 

7. Сэтгэл судлаачийн үйлчилгээ

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47343336_1976102435799828_8686526813054173184_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=dbe09f53716431282a5f94b6099ef39a&oe=5CA5C253https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47183829_215904899313664_7431293543869579264_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=1258946809bb39241fb8132f9900ecba&oe=5CA7A5F8https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/46678695_374894383254734_1591817701414666240_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=3779731ba8316fef2e3cd6f6c6c4451e&oe=5CA95EEA      https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/46508483_353796871853714_5230196175595896832_n.png?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=2a1116e4517a6090194620fb943994c2&oe=5CADCD42https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/46508291_1942973446012229_8390120116251000832_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=b60b9a50754ee0dae8c0468ec96696ed&oe=5CA47750

 

8. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР:   

 

  

Text Box: 8. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/44744893_255577705158421_4168724682318544896_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=5262ed34a60a51f7e053ea76dfa78162&oe=5C6C77AF

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47341492_233598820898209_1877098564610424832_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=274ea255edb726d55d6a5eae7341fa5c&oe=5CB1B48C

 

 

 

 

 

 

 

Зорилт 4. Насанд хүрэгчдийн боловсролын салбарын сургалтын агуулга, арга зүйг боловсронгуй болгож, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангамжийг сайжруулах, бүрдүүлэх

             Багш нарыг ажлын байран дээрээ хөгжих,  мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Багшаа хөгжүүлье” сэдвийн дор сар бүр 14 цагийн сургалтанд хамрагдахаар төлөвлөгөөнд тусгасан. Мөн арга зүйн цагийн хүрээнд “Багш багшаасаа суралцья” сургалтыг зохион байгуулж багш нэг бүр бусад багш нартаа сургалтын шинэ арга зүйг нэвтрүүлсэн сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулж байна.

Д/д

Хамрагдсан сургалтын нэр

Зохион байгуулагдсан газар

Сургалт зохион байгуулсан багш

Кредит цаг

Үр дүн

Зураг

1

Camtasio” 8

Глобал дунд сургууль

Э. Бат-Эрдэнэ

8 цаг

Цахим хичээл хийх арга зүйн шинэ програмуудыг мэдэж авсан.

http://www.khanuul.mn/Data/uploads/news/05f218e7-e291-49af-9935-9413298e7b3b.jpg

2

Гитарын сургалт

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв

Б. Анар

15 цаг

Хөгжмийн маамуу нааш ир аяныг тоглож сурсан .

3

Англи хэлний сургалт

АБНТБТ

Кэнти их сургуулын доктор Jade Richards

30цаг

Англи хэлний ярианы түвшингөө ахиулсан.

4

Сургалтын хөтөлбөр сайжруулах бусад багшаас суралцах

АБНТБТ

СХМ Ч.Гантуяа

60цаг

Бусад багшаас суралцахаас гадна хөтөлбөр сайжруулах арга зүй эзэмшсэн.

5

Гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах сургалт

  •  

 

Сургагч багш нар

5 цаг

Гамшгаас бусдыг болон өөрийгөө аврах мэдэгдэхүүнтэй боллоо.

6

Сургалтын арга зүйн уралдаан

  •  

Захирал Ж.Оюунцэцэг

СХМ Ч.Гантуяа

8 ЦАГ

Хөтөлбөрөө илүү сайжруулсан

7

Гар урлал

 

АБНТБТ

 

  •  

10 цаг

Сутайж,саван хийх арга, банны бөмбөлөг хийж сурав

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33902520_1870879823001639_6497613158897680384_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f927686eeea1e523fd73062b6f75f5b5&oe=5B8C27FB

8

АТЕГ-т авилгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд суулаа

АТЕГ

АТЕГ-ын олон нийтийг соён гэгээрүүлэх хэлтэсийн дарга

8 цаг

Авилгаас хэрхэн өөрийг болон бусдыг хамгаалах авилгатай тэмцэх болон урьдчилан сэргийлэх арга зүйнд суралцсан

9

Санхүүгийн  боловсролын сургалт

Цэнгэг ус байгалийн нөөцийг хамгаалах газар

СЗХ-ны багш нар

16цаг

Санхүүгийн өнгийн байдал санхүүгийн талаар мэдлэгтэй болж цаашдаа иргэд болон олон нийтэд сургалт явуулах чадвартай болсон

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/34368434_2102120296779888_3117465654903439360_n.jpg?_nc_cat=0&oh=901911fdb22cdd4bbc783405527fb8fe&oe=5BBAC03E

10

Декупаж урлал

АБНТБТ

Х.Тунгалаг

8

Дикүпаж, төрөл бүрийн сагс сүлжих сургалтыг багш нарын дунд  зохион байгуулж багш нараа сургагч багшаар бэлтгэж иргэдийн бүтээлч чанар, амьжиргааны хэрэгцээг нь хангахад чиглэгдсэн АУ-ны сургалтуудыг зохион явуулахад бэлтгэл хангагдаж чихрийн хайрцаг, хоосон шил ашиглаж бүтээл хийхийг сурсан үр дүнтэй сургалт байсан.

33150517_1760467247347658_7408493417920987136_n

11

Нэг жилийн багш нарын сургалт

Багш хөгжлийн ордон

БМД-ийн багш нар

40ц

Нэгээс таван жилийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдаж үнэлгээний арга зүй,уран зохиол,монгол хэлний заах арга хатөлбөр хэрхэн задлаж бичих аргад суралцсан

12

Арга зүйн сургалт “ Зэрэгцүүлэн тэмдэглэл хөтлөх ”

АБНТБТ

Багш Н.Насанжаргал

1

Хорт зуршил агуулгын хүрээнд” Аргаа барсан шүлэг” нь дээр зэрэгцүүлэн тэмдэглэл хэрхэн хөтлөж сургалтын аль хэсэгт хэрхэн ашиглаж болохыг бусад багш нартаа танилцуулан хамтран суралцсан.

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/34593414_1775432985851084_1119950462309629952_n.jpg?_nc_cat=0&oh=2a644831bece87ecf14b622d9bda9cc7&oe=5BBE7F76

13

Нэгж хичээлийн боловсруулалт, хэрэглэгдэхүүн

НТБҮТөв

Л.Болортунгалаг

7цаг

Гэр бүлийн боловсролын агуулгын хүрээнд нэгж хичээл боловсруулсан.

14

 

Илтгэх бичих арга зүй

АБНТБТ

Багш Т.Амаржаргал

16 цаг

“Насан туршдаа суралцахуй” илтгэлийн уралдааны арга зүй үе шат, илтгэлд тавигдах шаардлагуудыг мэдсэн.

Бэгзжав Дуламсүрэн-н зураг.

15

Санхүүгийн боловсролын сургалт

НТБҮТөв

Л.Болортунгалаг

16 цаг

Санхүүгийн боловсролын хөтөлбөрөө сайжруулах чадвартай боллоо.

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33992790_1870884906334464_5529775650639970304_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c7426f0b481da2913cb7f300c8fd7837&oe=5B77F60F

16

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах чадавх бэхжүүлэх хоёр дахь шатны сургалтт

Баянзүрх НТБТ

Д.Одгэрэл

16 цаг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга туршлага судалж авлаа

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/34050759_1870885696334385_3695583951050506240_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b0c9e537e6296882cfeccd96c5818e23&oe=5B8780FD

17

Ёс зүйн тухай ойлголт

ХУД-ын 7 давхар хурлын танхим

ЖДҮ төв

2 цаг

Ёс зүй болон, ёс суртахууны тухай ойлголт, хэм хэмжээнүүдийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн.

18

Харилцааны ёс зүй

ХУД-ын 7 давхар хурлын танхим

Т. Алтанцэцэг

2 цаг

Харилцааны ур чадвар, харилцааны соёлын талаарх ойлголтыг мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн

19

Багшийн хөгжил

АБНТБТ

Отгонбаяр

1 цаг

Багшийн хөгжил харилцаа, хандлагын талаарх ойлголттой болсон.

20

5 S-ийн зарчим

АБНТБТ

Эрдэнэбаатар

1 цаг

Япон улсад хэрэгжүүлж буй 5 S-ийн зарчмын талаар судалсан

21

Баяр хөөртэй гэр бүл сургалт

АБНТБТ

Э.Шүхэрцэцэг

9 цаг

Гэр бүлийн харилцааг сайжруулах арга болон гэр бүлд гардаг саад бэрхшээлийг даван туулах арга замууд, хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргуудаас суралцлаа

Image may contain: one or more people and indoor

22

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Замын цагдаа

С.Отгонбаяр

2

Нийт багш ажилчид болон дүйцсэн хөтөлбөрийн ангийн 13 хүүхэд замын хөдөлгөөөний дүрэм журамтай танилцаж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлийн цацруулагч замын цагдаагийн хэлтсээс өгөв.

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47376661_2113302665650724_6211871776423542784_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=1574fd0aae7626a23fb846a91c015f35&oe=5CA5F512

23

Холимог бүлэг

НТБТ

С.Батсүрэн

8

"Насан Туршийн Боловсролын Үндэсний төв"-өөс зохион байгуулж буй "Холимог бүлэг"ийн сургалтын арга зүйд хамрагдаж суралцав.

Image may contain: 3 people, including С. Анхтуяа, people sitting

24

Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн хөтлөх сургалт 

БШУЯ

А.Мөнхдалай

16

Байгууллагын багш, ажилчид, сурагчид тэдний эцэг эх, сурах бичгийн мэдээллийн нэгдсэн сантай болно.

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47502918_341839856604778_8451504738033205248_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=3bfa88a91445b1fe599dbe5348142c8d&oe=5C6502D4

25

Дадлага удирдах багш чадавхжуулах сургалт

МУБИС

Э.Хонгорзул

3

Дадлагын нийт 12 суралцагчид ирж байгуулагын үйл ажиллагаатай танилцаж багшлах дадлага амжилттай хамгааллаа. Дадлага удирдсан багш нар сертификат гардан авлаа.

Image may contain: people sitting, screen and indoor

26

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас зохион байгуулсан “Жендэр, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл”  сэдэвт сургалт

Бишрэлт  рестораны танхим

Н.Должинсүрэн

16

Жендэрийн эрх тэгш байдал, жендэрт суурилсан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй хэрхэн тэмцэх, хүчирхийлэлд өртсөн иргэдэд ямар тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, түүнээс гарах арга замыг нэмэгдүүлэх зэрэг ач холбогдолтой сургалт болсон.

 

http://nli.gov.mn/wp-content/uploads/2018/11/IMG_9863-300x200.jpg

27

ХУД-ийн ЖДҮД-ээс зохион байгуулсан “Ёс зүйн тухай ойлголт” сэдэвт сургалт

ХУД-ИЙН 7 давхарт

Э.Эрдэнэбат

1

Төрийн албан хаагчдийн ёс суртахуун, ёс зүйн харилцаа төлөвшил зэрэгт суурилсан ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх зарчим үйл ажиллагааны ойлголтуудыг хамруулсан сургалт болсон.

 

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47578797_943434799190841_3664101750576513024_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=d26e5513c5c8c392452c725512c75dc3&oe=5C69867F

28

Багш хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “ Багшийн хөгжлийн хууль”, “Багшийн ёс зүйн дүрмийн тухай” сургалт

15 сургууль

М.Баярмаа

5

2019 оны 01 дүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэх Багш хөгжлийн тухай хуулийг тайлбарлан таниулах, сургалт арга зүйн хэм хэмжээг зохицуулсан, багшийн эрх, үүрэг, хариуцлагын тогтолцоо,  багшийн ёс зүйн дүрмийн үлгэрчилсэн загварын талаарх мэдээлэл, Багш хөгжлийн төвөөс ойрын хугацаанд хийх ажлын төлөвлөөний тайланг мэдээлэх зэрэг үр өгөөжтэй сургалт болсон.

Mandah Chantsal-н зураг.

29

Нийгэмшүүлэх циркийн сургагч багш нарын сургалт

ЕБС-29

 Багш нар

8

Нийгэмшүүлэх циркийн сургагч багш нарын сургалт

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45222714_207515900148161_8899515048716664832_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=b3fb7afc80995b8756c13e38a33b1e43&oe=5CA97DDF

30

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт

ЕБС-33

Багш С.Долгормаа

12

Ахлах ангийханд мэргэжлийн чиг баримжааг хэрхэн олгох талаар сургалтад хамрагдаж, шинэлэг хичээлийн аргатай танилцсан.

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зурган илэрцүүд

31

АБНТБТ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоотой хамтарсан хамтын үйл ажиллагааны сургалт уулзалт

ХБИЭЭХ

Багш M.Mөнхчимэг

3

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо” байгууллагатай цаашдын хамтран ажиллах санал болон сургалтын үйл ажиллагааг илүү хүртээмжтэй зохион байгуулах уулзалт ярилцлага болов. ХБИ-д хэрхэн сургалт зохион байгуулах арга зүйн сургалт зохион байгууллаа

https://scontent.fuln3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/47390763_521036028374606_382372661960900608_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fuln3-1.fna&oh=7968d6c120d061385bed66a9cd4be22f&oe=5C9CE6DE

32

“Жендэрт суурилсан хүчирийлэл” “Хүчирхийллийн нүцгэн үнэн” статистикийн тайлан

Статистикийн хэлтэс

Багш Т.Оюунсүрэн

5

“Жендэртсуурилсан хүчирийлэл” үндэсний судалгааны үндсэн үр дүнг аймгийн бодлого төлөвлөгч, боловсруулагч шийдвэр гаргагч болон хэрэглэгч нарт танилцуулах, цаашдын хамтын ажиллагааны сургалт

Дотооддоо зохион явуулсан сургалт

207цаг

Гаднаас зохион явуулсан сургалт

229 цаг

НИЙТ 436 ЦАГ

 

             Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын газрын даргын 2018 оны 4-р сарын 13-ны өдрийн 02/413 тоот тушаалаар бага боловсролын 12, суурь боловсролын 17, бүрэн дунд боловсролын 15, иргэдэд чадамж олгох 5, насан туршийн боловсролын 5 чиглэл, өртөөчилсөн сургалт (нөхөн үржихүй, санхүү, хорт зуршил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол)-ын хөтөлбөрүүд батлагдан 5 жилийн хугацаагаар тусгай зөвшөөрлөө сунгуулан үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна.

 

Үр дүн

             Бүх нийтээр бага, суурь боловсрол эзэмших, хүйсийн тэнцвэрт байдал хангахад анхаарч хөтөлбөрийн дагуу сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгууллаж байна.

             Насан туршийн боловсролын сургалтын орчин бүрдэж, иргэдийн амьдралын чанар дээшлүүлж ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн сургалтыг шинээр зохион байгуулан өрхийн орлого нэмэгдүүлэн мэргэжил олгох сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу чанар хүртээмжтэй зохион байгуулж байна. 

             Нийт хүн амын хэрэгцээт боловсролоо албан сургуулиас гадуур олж эзэмших боломжыг жил бүр нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.

             Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан төлөвлөлтийг жил, улирал, сараар гаргаж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага, их дээд сургууль, ЕБС, СӨБ зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж үйлчилгээний хүртээмж чанар дээшлэж байна.

 

 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН, НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН БОЛОВСРОЛЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТ